ANBI2022-06-30T12:07:21+00:00

ANBI – Gegevens

Stichting Mokum Ivri staat bij de belasting dienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2014 een publicatieplicht op internet. Om daaraan te voldoen vermelden we op deze pagina de volgende gegevens:

Algemeen

Naam: Stichting Mokum Ivri

RSIN/ Fiscaal nummer: 850576155

KvK: 52738787

Bank: NL95TRIO0198546270

Postadres: De Pauwentuin 1, Amstelveen

Telefoon: 06-52652877

E-mail: info@mokumivri.com, admin@mokumivri.com

Over Mokum Ivri

Mokum Ivri werd in 2011 opgericht om de groep Israëliërs, die in Nederland wonen, te verbinden met de Israëlische gemeenschap in Nederland en de lokale Nederlandse (Joodse) gemeenschap. En om de leden te verrijken met het Joodse en Israëlische culturele leven in Nederland.

De stichting is opgericht, en wordt ook beheerd, door Israëlische & Nederlands Joodse vrijwilligers die in Nederland wonen.

De oprichters van Mokum Ivri hadden destijds behoefte aan connectie met culturele lotgenoten. Behoefte aan fysieke ontmoetingen. Maar ook aan het leren kennen van de Nederlands Joodse cultuur.

Mokum Ivri is de eerste stichting die dit officieel mogelijk maakten als stichting/organisatie. Heden dag zijn er meerdere initiatieven.


Visie

De leidende visie van deze stichting is… het verenigen van Israëliërs in Nederland met Nederlandse Joden.

Beleid

Versterking van de Joods-Israëlische cultuur in Nederland door het organiseren van sociale en culturele activiteiten in het Hebreeuws.

Het creëren van een virtueel én fysiek ontmoetingspunt. Het overdragen en doorgeven van informatie. Het ontwikkelen van creativiteit binnen de Israëlische-Nederlandse gemeenschap.

Doelstellingen Mokum Ivri

 • Om de vele verschillende Israëlische groepen in Nederland te verbinden vanuit de Israëlische cultuur;
 • Om te dienen als een brug tussen de Nederlands Joodse gemeenschap en de Israëlische gemeenschap in Nederland;
 • Versterking van de verbinding met de Joods-Israëlische identiteit;
 • Te fungeren als ontmoetingsplaats voor virtuele en fysieke informatie voor Hebreeuwse & Nederlandse sprekers, voor personen met affiniteit met Israël of de taal en de Joods-Israëlische cultuur;
 • Het versterken en vasthouden van het Hebreeuws, ook voor de jongere generatie;
 • Het aanleren van de Nederlandse taal, aan Israëliërs die in Nederland wonen;
 • Een platform bieden aan Israëlische en Hebreeuws sprekende artiesten, kunstenaars etc.

Activiteiten van de stichting:

De afgelopen jaren heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de Israëlische gemeenschap door middel van het organiseren van culturele dagen, houden van lezingen, het geven van Hebreeuwse lessen voor kinderen (lezen en schrijven), en het organiseren van evenementen met betrekking tot de Joodse feestdagen.

2011-2014: Activiteiten voor volwassenen georganiseerd, zoals lezingen, workshops, filmvertoningen, etc.

2014-2016: The Israeli Business Club

2015: Oprichten van website Dutchtown

2019 – tot heden: Bijhouden van het internet magazine Dutchtown. Dit is een ongoing process. Dagelijks wordt de internet website van Dutchtown voorzien van nieuwe artikelen en weetjes

2019 Een fysiek groot Rosh Hashana/5-jarig bestaan van Dutchtown event georganiseerd. Opkomst was 200 mensen.

2019 & 2020: Annual printed magazine uitgebracht rond Rosh Hashana & Chanukah

2020 Vele online events:

 • Online Feestdagen events: Erev Rosh Hashana met Tsavta, Erev Jom Ha shoa, Yom Ha’tsmaut, Chanukah bij de Israeli Ambassador house in Den Haag
 • Online Q&A voor de gemeenschap: vragen stellen over Corona voor gedupeerde zelfstandige ondernemers
 • Lezingen over Corona op het gebied van psychologisch aspect

2021: Oprichting Ulpan Nederlands leren voor Israëliërs in Nederland

2021: Continueren van de online events, lezingen, informatie bijeenkomsten etc.

2021: Opzetten van nog een annual magazine

2021: Opzetten van een pdf guide “hoe een bedrijf opzetten in Nederland”, “How to settle in The Netherlands”

2021: Opzetten van video articles voor online publicatie

E-mail: dutchtownmagazine@gmail.com

Werving inkomsten

Inkomsten worden met name gegenereerd door sponsoring en verkoop van advertisement voor de website of de printed magazine.

Besteding inkomsten

Uitgaven van de Stichting zijn:

 • Bijhouden van de website
 • Vrijwilligers bijdragen zoals schrijvers van de artikelen voor de printed magazine
 • Leerkrachten Ulpan (Nederlandse lessen)
 • Opzetten van online events
 • Fysiek printen van de magazines

Bestuur

De namen van de bestuursleden:
Limor Levy: voorzitter
Daniella Ben-Yosseph: penningmeester
Tamar Geva: secretaris
Roi Banet: Juridisch adviseur

Beloningenbeleid

Bestuursleden kunnen de voor de stichtingsactiviteiten in redelijkheid gemaakte reiskosten en andere te verantwoorden kosten, declareren. Verder werken zij op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

In uitzonderlijke gevallen een beloning binnen de gestelde normen uitbetaald worden.

Financiële verantwoording

Om inzicht te krijgen in de baten en lasten en in de stand van het vermogen van de stichting, kun je het financiële jaarverslag 2020 hier inzien

Stichting Mokum Ivri jaar verslag 2020 

Stichting Mokum Ivri jaarverslag 2021