ANBI2019-01-23T11:49:19+00:00

ANBI – Gegevens

Stichting mokum Ivri staat bij de belasting dienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2014 een publicatieplicht op internet. Om daaraan te voldoen vermelden we op deze pagina de volgende gegevens:

Algemeen

Naam: Stichting Mokum Ivri

RSIN/ Fiscaal nummer: 850576155

kvk: 52738787

Bank: NL95TRIO0198546270

Postadres: De Pauwentuin 1, Amstelveen

Telefoon: 06-52652877

E-mail: info@mokumivri.com, admin@mokumivri.com


Over Mokum Ivri

Mokum Ivri werd in 2011 opgericht om de groep Israëliërs, die in Nederland wonen, te verbinden met de Israëlische gemeenschap en de lokale Nederlandse (Joodse) gemeenschap. En om ze te verrijken met het Joodse en Israëlische culturele leven in Nederland.

De stichting is opgericht, en wordt ook beheerd, door Israëlische vrijwilligers die in Nederland wonen. Zij hebben een missie om deze gemeenschap bij elkaar te brengen

De afgelopen jaren heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de Israëlische gemeenschap door middel van het organiseren van culturele dagen, houden van lezingen, het geven van Hebreeuwse lessen voor kinderen (lezen en schrijven), en het organiseren van evenementen met betrekking tot de Joodse feestdagen.


Visie

Versterking van de Joods-Israëlische cultuur in Nederland door het organiseren van sociale en culturele activiteiten in het Hebreeuws.

Het creëren van een virtueel én fysiek ontmoetingspunt voor Israëlische artiesten, kunstenaars etc. Het overdragen en doorgeven van informatie. Het ontwikkelen van creativiteit binnen de Israëlische gemeenschap.

Doelstellingen Mokum Ivri

  • Om de vele verschillende Israëlische groepen in Nederland te verbinden vanuit de Israëlische cultuur;
  • Om te dienen als een brug tussen de Nederlands Joodse gemeenschap en de Israëlische gemeenschap in Nederland;
  • Versterking van de verbinding met de Joods-Israëlische identiteit;
  • Te fungeren als ontmoetingsplaats voor virtuele en fysieke informatie voor Hebreeuws sprekers, en personen met affiniteit met Israël of de taal  en de Joods-Israëlische cultuur
  • Het versterken en vasthouden van het Hebreeuws, ook voor de jongere generatie
  • Een platform bieden aan Israëlische en Hebreeuws sprekende artiesten, kunstenaars etc.

 

Activiteiten van de stichting: 

2011-2014: Activiteiten voor volwassenen georganiseerd, zoals lezingen, workshops, filmvertoningen, etc.

2014-2016: The Israeli Business Club

2015 – tot heden: Oprichting van het internet magazine Dutchtown

*Opzetten van het internet tijdschrift Dutchtown

*Oprichting van een sectie Cultuur en vrijetijdsbesteding

*Het maken van site kalender

*Artikelen schrijven over de Holocaust

*Opzetten van een blog

*Organiseren van een informatief evenement voor Israëlische nieuwkomers in Nederland

*Organiseren van een cultureel evenement voor alle Israëliërs in Nederland over het Israëlische leven in Nederland

E-mail: dutchtownmagazine@gmail.com


Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een secretaris.

De namen van het bestuur:
Limor Levy: voorzitter
Daniella ben Yossef: penningmeester
Tamar Geva: secretaris

Beloningenbeleid

Bestuursleden kunnen de voor de stichtingsactiviteiten in redelijkheid gemaakte reiskosten en andere te verantwoorden kosten, declareren.

Financiële verantwoording

Om inzicht te krijgen in de baten en lasten en in de stand van het vermogen van de stichting, kun je het financiële jaarverslag 2012 downloaden