ANBI2018-07-09T13:40:49+00:00

ANBI – Gegevens

Stichting mokum Ivri staat bij de belasting dienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2014 een publicatieplicht op internet. Om daaraan te voldoen vermelden we op deze pagina de volgende gegevens:

Algemeen

Naam: Stichting Mokum Ivri

RSIN/ Fiscaal nummer: 850576155

kvk: 52738787

Bank: NL95TRIO0198546270

Postadres: De Pauwentuin 1, Amstelveen

Telefoon: 06-52652877

E-mail: info@mokumivri.com, admin@mokumivri.com

Doelstelling

    a.    Om een warm thuis en ontmoetingsplaats te zijn voor Israëliërs, Joden, 
Hebreeuws sprekende mensen en iedereen die connectie voelt met de taal, 
het volk of de cultuur of daarover meer zou willen weten

    b.    Om een centrum te zijn voor: informatie, educatie, cultuur, recreatie in 
Hebreeuws en/of over de Hebreeuwse taal en joods- Israëlische cultuur

    c.    Een brug te vormen tussen de Nederlandse taal en cultuur en de Hebreeuws- 
Israëlische taal en cultuur.

    d.    Een cultureel-sociale behoefte te vervullen van de Israëliërs die woonachtig zijn in Nederland, en/of de Israëlische bezoekers in Nederland.

    e.    Een ontmoetingsplaats en informatiecentrum te vormen voor Israëlische ondernemers in Nederland waar zij kunnen netwerken.

    f.    Een centrum creëren waar Joden en mensen met interesse in de Joodse cultuur, de Joodse feestdagen kunnen ervaren op een pluralistische manier

    g.    Het stimuleren van de gemeenschap om Mokum Ivri mee te vormen door middel van vrijwilligerswerk en betrokkenheid

    h.    Een oplossing bieden voor ouders die hun kinderen willen onderwijzen in de Hebreeuwse taal, de geschiedenis, cultuur en feestdagen van het Joodse volk. Deze service willen wij bieden zonder politiek, religieus of andere agenda

    i.    Een podium en een kans geven aan Israëlische/Joodse kunstenaars en kunstenaars met werk dat betrekking heeft op de taal en/of cultuur van het Joodse volk. Zij kunnen hun werk exposeren onder de voorwaarden dat hun werk past bij de normen en waarden van Mokum Ivri

    j.    Het ondersteunen van projecten en/of initiatieven met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang, zowel in Nederland als daarbuiten

   k.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een secretaris.

De namen van het bestuur:
Limor Levy: voorzitter
Limor Levy: penningmeester
Daniella ben Yossef: secretaris

Beloningenbeleid

Bestuursleden kunnen de voor de stichtingsactiviteiten in redelijkheid gemaakte reiskosten en andere te verantwoorden kosten, declareren.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Beleidsplan voor 2014-2015

Huisvesting vinden
Cultureel activiteit voor volwassenen in Hebreeuws
Het starten van een business club ten behoefte van de Hebreeuws sprekende ondernemers in Nederland.
Hebreeuwse les voor kinderen
Het vormen van samenwerking verband met andere stichtingen en organisaties van de joods / israelisch gemeenschap
Het moderniseren en uitbreiden van de website
Het starten van een online krant voor Hebreeuws sprekende mensen die woonachtig zijn in Nederland
Het openen van Hebreeuws Bibliotheek
Gelden werven om deze activiteiten te realiseren

verslag van de uitgeoefende activiteiten van 2012-2013

Cultureel activiteiten en lezingen voor volwassenen in het Hebreeuws:

-Theater workshop/ lezing  (Door Marisa )

-Culinair en gezond eten lezingen (Door Amit Rabin)

– Zakelijk en Belasing (Avi Nov, David Dekel, Ayelet Price)

– Israelische film (door Erga Nets)

Hebreeuwse lessen voor kinderen

Financiële verantwoording

Om inzicht te krijgen in de baten en lasten en in de stand van het vermogen van de stichting, kun je het financiële jaarverslag 2012 downloaden